ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на надання послуг «Конференція «CODE»

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти договір на надання послуг (далі — Договір) на зазначених нижче умовах. Особа та реквізити Виконавця вказані в кінці цього Договору.

Цей Договір включає не лише умови, що містяться безпосередньо в тексті цього Договору, а й всі умови, опубліковані на сторінці з описом послуг на сайті Виконавця: https://code-gorbal.com.ua/ (тут та надалі вказівка на сайт та його адресу також включає і піддомени сайту). При наявності розбіжностей між цими умовами переважну силу мають умови, опубліковані на сайті.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, що полягають у проведенні «Конференції «CODE» (далі — івент або захід) відповідно до умов, передбачених цим Договором, а також інших послуг, пов’язаних з проведенням заходу, а Замовник повністю оплатити послуги Виконавця до початку заходу.
1.2. Об’єм послуг залежить від обраного та оплаченого Замовником тарифу (формату участі).
1.3. Детальний опис послуг зазначений на сайті Виконавця: https://code-gorbal.com.ua/1.4. У разі обрання Замовником тарифу, що передбачає надання Виконавцем доступу до певних матеріалів, зокрема, презентацій спікерів, запису заходу, тощо, Замовник отримує доступ до цих матеріалів на безстроковій основі, якщо у самих матеріалах не вказано інше, або якщо цей Договір не було припинено в односторонньому порядку будь-якою зі сторін.
1.5. Виконавець може залучити до виконання цього Договору будь-яких підрядників без попереднього узгодження із Замовником.

2. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ОФЕРТИ

2.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником публічної оферти. Оферта може бути прийнята Замовником — будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що пропонуються Виконавцем.
2.2. Прийняттям оферти вважається вчинення однієї з таких дій:
2.2.1. здійснення повної оплати послуг відповідно до обраного тарифу, в порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2.2.2. заповнення та відправлення форми для попереднього запису на захід (форма з’являється після натискання кнопки «Потрапити в список передзапису», «Записатися», «Забронювати місце» тощо) — у разі прийняття пропозиції укласти договір на етапі передзапису на захід до відкриття публічних продажів на сайті.
2.3. Вчиняючи одну із дій, направлених на прийняття цієї оферти, Замовник підтверджує, що він ознайомився з умовами оферти та Політикою конфіденційності Виконавця. Якщо Замовник не згодний з будь-яким із положень цієї оферти, то він не повинен вчиняти дій, направлених на прийняття оферти та негайно припинити користуватися сайтом Виконавця.
2.4. У разі укладення Договору шляхом заповнення Замовником та відправлення форми для попереднього запису на захід, Замовник зобов’язується оплатити послуги в строки, вказані в направлених Виконавцем Замовнику електронних повідомленнях. Якщо Замовник порушує зазначені строки оплати, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника повідомленням на електронну адресу, вказану при заповненні форми, або будь-яким іншим способом листування.
2.5. Оформивши замовлення на запропоновану послугу або форму для передзапису на захід, Замовник погоджується з тим, що Виконавець може направляти йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону та e-mail, зазначеним при реєстрації. Замовник може при необхідності відмовитися від їх отримання.
2.6. У разі укладення Договору від імені юридичної особи, представник юридичної особи повинен мати необхідний обсяг повноважень і надати підтвердження цих повноважень Виконавцю. Особа, яка прийняла оферту від імені юридичної особи, заявляє і гарантує, що вона уповноважена діяти від імені цієї юридичної особи та володіє достатніми повноваженнями, щоб приймати умови оферти.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ

3.1. Вартість послуг визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником тарифу, який вказується на сайті Виконавця: https://code-gorbal.com.ua/або в електронних повідомленнях, що направляються Замовнику до початку публічних продажів на сайті.
3.2. Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) відображається на сторінці оплати послуг і фіксується в електронному інвойсі платіжної системи або в виставленому Замовнику рахунку.
3.3. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків, платіжних систем або витрати, пов’язані з конвертацією валюти.
3.4. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
3.5. Виконавець має право в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати послуг та/або відмовитися від запропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.
3.6. У випадку оплати послуг банківським переказом, Замовник має повідомити Виконавця про здійснений платіж та направити зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти або номером телефону (в Viber / Telegram / WhatsApp), вказаного на сайті https://code-gorbal.com.ua/
3.7. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

4. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

4.1. У разі прийняття пропозиції укласти договір шляхом заповнення та відправлення форми для попереднього запису на захід до моменту оплати послуг, Замовник має право в будь-який момент відмовитися від послуг. Для цього Замовник має повідомити Виконавця про свій намір за адресою: https://t.me/codetech_support_bot або звернутися в службу підтримки, посилання знаходиться на сайті_https://code-gorbal.com.ua/ Виконавець підтверджує отримання запиту на відмову від укладення Договору будь-яким способом комунікації, обраним Виконавцем.
4.2. Після здійснення оплати послуг Замовник має право відмовитися від послуг та вимагати повернення коштів за умови повідомлення про таку відмову не пізніше, ніж за 48 годин до початку заходу. Відмова Замовника від Договору після зазначеного терміну не можлива і Виконавець не повертає у такому випадку кошти Замовнику, а ці кошти зараховуються для покриття витрат Виконавця до надання послуг.
4.3. Для відмови від послуг та оформлення повернення коштів Замовник має повідомити Виконавця про свій намір за адресою: https://t.me/codetech_support_bot або звернутися в службу підтримки, посилання знаходиться на сайті https://code-gorbal.com.ua/Виконавець підтверджує отримання запиту на відмову від укладення Договору повідомленням на електронну адресу, вказану при оформленні замовлення.
4.4. Для оформлення повернення коштів Замовник має надати таку інформацію: ПІБ та email, зазначені при оформленні замовлення; назва тарифу; дату замовлення; інформацію про платіж; причини відмови від Послуг, а також іншу необхідну інформацію. Якщо Замовник не надасть необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити у поверненні коштів і ці кошти зараховуються для покриття витрат Виконавця до надання послуг.
4.5. У разі направлення Замовником запиту на повернення в зазначений термін та з зазначенням необхідної інформації, Виконавець повертає кошти протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання запиту.
4.6. Виконавець має право утримати з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.
4.7. Якщо Замовник не скористався послугами (не взяв участь у заході) з будь-яких причин, Виконавець не відшкодовує вартість таких послуг.
4.8. Замовник може оплатити участь у заході тільки для однієї особи. Після оформлення замовлення та здійснення оплати послуг Замовник може замінити себе іншою особою, що буде брати участь в заході, за умови повідомлення про таку заміну не пізніше, ніж за 48 годин до початку заходу. Для цього Замовник має повідомити Виконавця про свій намір за адресою: https://t.me/codetech_support_bot або звернутися в службу підтримки, посилання знаходиться на сайті https://code-gorbal.com.ua/та надати необхідну інформацію про нового учасника заходу, а саме: ПІБ, контактний номер телефону, email та іншу інформацію на вимогу Виконавця. Виконавець підтверджує заміну учасника заходу повідомленням на електронну адресу, вказану при оформленні замовлення. Порушення строку повідомлення про заміну або ненадання запитуваної інформації дає підстави Виконавцю відмовити в участі у заході особі, якій Замовник передав своє право участі у заході.
4.9. Виконавець має право в будь-який час розірвати цей Договір в односторонньому порядку, якщо:
— Замовник порушив будь-яке положення цього Договору або здійснив дії, які явно свідчать про те, що він не бажає (свідомо чи несвідомо), або нездатний дотримуватися та виконувати умови цього Договору;
— надання послуг стає нерентабельним з точки зору Виконавця.
4.10. Замовник погоджується, що Виконавець має право в односторонньому порядку переносити дату і час проведення заходу, а також змінювати склад чи тематику анонсованих виступів, що не вважається порушенням Договору з боку Виконавця.

5. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ

5.1. При отриманні послуг Замовник отримує доступ до певного контенту (інформаційних і навчальних матеріалів), право інтелектуальної власності на який належить Виконавцю або підрядникам, яких Виконавець залучає до надання послуг.
5.2. Право використання контенту та матеріалів, отриманих в процесі надання послуг, обмежене використанням в особистих цілях і не допускається для інших цілей.
5.3. Копіювання, дублювання, модифікація, повне або часткове використання, відтворення і поширення матеріалів, що надаються Замовнику в ході надання послуг, передавання доступу до отриманих матеріалів третім особам, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено, та вважається порушенням прав інтелектуальної власності Виконавця та/або його підрядника.
5.4. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав призводить до настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності та повинно бути припинено на вимогу Виконавця.
5.5. Знак для товарів і послуг, його зображення, в тому числі, але не виключно, торговельні найменування «CODE», «Шлюб — це розумне партнерство. Створюємо нову сімейну культуру. Разом» належать Виконавцю. Виконавець не надає жодних прав Замовнику на використання вказаних об’єктів інтелектуальної власності.
5.6. У разі придбання послуг від імені юридичної особи, Замовник отримує корпоративну ліцензію на користування контентом яка надає йому право ознайомити з придбаним контентом своїх співробітників, однак не надає прав використовувати контент для інших цілей.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. У разі порушення сторонами зобов’язань, надання недостовірної інформації при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві.
6.3. Замовник несе відповідальність за:
— незаконне використання матеріалів, що надаються в ході надання послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам;
— поширення недостовірних відомостей про Виконавця, що порочать його ділову репутацію;
— інше порушення умов цього Договору.
6.4. Обмеження відповідальності Виконавця:
— сукупна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами або претензіями обмежується сумою придбаної послуги;
— в разі порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.
6.5. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливий недоотриманий Замовником прибуток, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути при використанні матеріалів, наданих в процесі надання послуги.
6.6. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж послугами. Надані на сайтах кейси та історії успіху наведені в якості демонстрації результатів конкретних людей, і не є обіцянкою чи гарантією досягнення Замовником таких же результатів, навіть у разі копіювання стратегій і дій, які були зроблені цими людьми для досягнення певних фінансових та інших результатів.
6.7. Незгода Замовника з думкою спікерів, наставників івенту, методикою і змістом програми івенту та/або висновків івенту, не є підставою для повернення коштів.
6.8. При здійсненні комунікації між учасниками заходу через інструменти, надані Виконавцем, забороняється публікація контенту порнографічного, сексуального характеру, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрози або наклеп. Контент Замовника також не повинен містити реклами. Замовник зобов’язаний не порушувати прав третіх осіб при розміщенні коментарів/відгуків, фото профілю або будь-якого іншого контенту, який він публікує.
6.9. Виконавець має право в будь-який момент видалити або перемістити будь-який контент, розміщений Замовником, якщо буде вважати, що він порушує права третіх осіб або вимоги законодавства. Якщо ж Замовник порушує зазначені принципи розміщення контенту, Виконавець має право направити письмове попередження, тимчасово заблокувати обліковий запис Замовника і призупинити надання послуг, або розірвати Договір в односторонньому порядку.
6.10. У разі порушення Замовником умов цього Договору, він зобов’язаний відшкодувати Виконавцю всі збитки, понесені у зв’язку із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права порушив Замовник). Виконавець залишає за собою право пред’являти Замовнику претензії за втрати та/або шкоду та інші вимоги в порядку регресу.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту прийняття оферти та діє до повного виконання сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково у випадках, прямо встановлених цим Договором і чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку. До всіх відносин, які виникають з цього Договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Заповнюючи форму на сайті для попереднього запису на захід або оформлюючи замовлення на Послугу на сайті, Замовник погоджується з Політикою конфіденційності Виконавця та дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних на зазначених умовах.
9.2. Виконавець обробляє персональні дані Замовника відповідно до Політики конфіденційності, посилання на актуальну версію якої розміщено на сайті https://code-gorbal.com.ua/(та всі піддомени). Ці умови регламентують збір, обробку, використання і захист персональних даних Замовника.
9.3. Замовник розуміє і погоджується з тим, що його участь у заході може бути предметом фото та/або відеофіксації та надає згоду на оприлюднення Виконавцем чи його підрядниками таких фото на сайті чи у соціальних мережах. Також Замовник дає безвідкличну згоду на оприлюднення будь-яких його повідомлень, направлених представникам Виконавця чи самому Виконавцю.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору шляхом розміщення на цій сторінці відповідного повідомлення та зміненого тексту Договору або розміщення нових умов безпосередньо на сторінці з описом послуги. Зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на сайті Виконавця.
10.2. У разі незгоди Замовника з новою редакцією Договору, він може відмовитися від цього Договору. Повернення коштів в такому разі здійснюється відповідно до умов, зазначених цим Договором.

Реквізити Виконавця
ФОП Горбаль Наталія Валеріївна, ЄДРПОУ 2499005845, рахунок: UA233204780000026007924896760
Реквізити Замовника визначаються на підставі даних, отриманих в процесі оплати послуг таким Замовником.